Klub realizuje zajęcia w ramach programu "Klub 2021"